Likwidacja szkody z ubezpieczenia mieszkania

Autor: data: 28 Gru, 2014

(0) Komentarzy

Stosunkowo częstą metodą likwidacji szkody jest pokrycie jej wartości z ubezpieczenia mieszkania. Może to mieć miejsce w różnych przypadkach, takich jak choćby na skutek włamania, zalania, pożaru czy wybuchu gazu. Jakie kroki należy wykonać w celu dochodzenia swych roszczeń finansowych?

Przede wszystkim należy niezwłocznie, najdalej w ciągu trzech dni poinformować swojego ubezpieczyciela. Można to zrobić na kilka różnych sposobów: telefonicznie, faksem, mailowo, pisemnie lub osobiście w siedzibie towarzystwa. Przy zgłaszaniu szkody potrzebne będzie okazanie następujących danych:

  • Numeru polisy ubezpieczeniowej;
  • Szczegółowych okoliczności wystąpienia zdarzenia;
  • Numeru konta osoby, która ma być beneficjentem;
  • Danych ewentualnego sprawcy;
  • Szacunkowej wartości poniesionych strat;
  • Danych adresowych służb – jeśli takowe interweniowały.

Ubezpieczyciel ma prawo wymagać ponadto dokumentów, które są niezbędne do likwidacji zaistniałej szkody, jak np. dokumentu potwierdzającego nabycie własności lokalu (umowy najmu, wypisu z księgi wieczystej, przydziału itp.), wykazu zniszczonego/skradzionego wyposażenia wraz z datą i potwierdzeniem jego zakupu czy protokołu stosownych służb (jeśli takowe interweniowały).

Po zgłoszeniu szkody, zazwyczaj następnego dnia roboczego, do poszkodowanego zgłosi się rzeczoznawca, który umówi się na dogodny termin oględzin, sporządzi raport i wykona pełną dokumentację fotograficzną. W ten sposób przygotowywana jest wycena szkody.

Ważne jest, aby przez cały czas być w kontakcie z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego. Współpraca z nim może znacznie przyspieszyć likwidację szkody. Właściciel mieszkania będzie otrzymywał na bieżąco drogą elektroniczną (telefon, skrzynka mailowa) informacje o tym, na jakim etapie jest postępowanie.

Decyzja o rekompensacie finansowej za poniesione straty następuje po zebraniu pełnej dokumentacji, oględzinach i ustaleniu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Pełna kalkulacja zostanie dołączona do decyzji i przesłana właścicielowi.

Kwestią nie jest zatem pytanie, czy warto ubezpieczać mieszkanie, lecz pytanie: u kogo to robić? Sądząc po opiniach internautów, największą popularnością cieszy się ostatnio firma Liberty Ubezpieczenia, od lat działająca na polskim rynku. Warto zapoznać się z jej bogatą ofertą na stronie https://www.lu.pl/.

Kateogria : Bez kategorii


Nie ma jeszcze komentarzy.


Dodaj komentarz

 (wymagany)

(wymagany)